Archívum 2022

TÁJÉKOZTATÁS
2022. december 02.

Tájékoztató igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi nkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2022. (XI 23.) számú határozatával

a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál
2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 nap)
igazgatási szünetet rendelt el.

A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt csak a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását biztosítja, az ügyfélfogadás szünetel.
Az anyakönyvi ügyekben kizárólag a születés és a haláleset anyakönyvezése történik, telefonon előre egyeztetetett időpontban.
Telefonos elérhetőség munkanapokon 8.00 órától-12.00 óráig: 06 70 489 4517
Szíves megértésüket előre is köszönjük!
Szikszó, 2022. november 30.

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző


TÁJÉKOZTATÁS
2022. november 25.

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.
A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.
2022. november 20. napján befejeződik a népszámlálás összeírási munkáinak azon szakasza, amikor a számlálóbiztosok keresik fel a lakosságot az adatfelvétel érdekében.
A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.
Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa települések esetén a pótösszeírás helyszíne:

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pótösszeírás időszaka:

2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.

A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől- csütörtökig: 8-12 óráig és 13-15 óráig
pénteken 9-12 óráig
szombaton és vasárnap 10-12 óráig
Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!
A számlálóbiztos: dr. Juhász Lilla, elérhetősége: +36 70/424-8267

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény alapján a népszámlálás minden magyar állampolgár számára kötelező.
Abban az esetben, ha a számlálóbiztos megtagadó választ kap, és a kérdőív kitöltése sikertelenül zárul le, a megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indíthat a megtagadó ellen, és közigazgatási bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. A kiróható bírság nagysága személyenként 200.000,- Ft is lehet.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző


MEGHÍVÓ
2022. november 20.

Meghívó Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére
/Letölthető további részletek *pdf


MEGHÍVÓ
2022. november 08.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2022. október 05.

2023 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírása

A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
B TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»


HIRDETMÉNY
2022. szeptember 29.

HATÁROZAT

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa teleplések közigazgatási területére 2022. október 3. és 2022. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint...

További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2022. augusztus 25.

TÁJÉKOZTATÓ BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL
Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek, ugyanakkor - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
A valós segítséget jelentő megoldás előkészítéséhez szükséges a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése, melynek végrehajtásával az önkormányzatok kerültek megbízásra.
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a lakosság az előzetes felmérésben jelezze barnakőszén igényét.

Csak a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok jelezhetik igényüket, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan várhatóan felhasználni szükséges barnakőszén mennyiséget (mázsában kifejezve).

További részletek letölthetők...

Letölthető dokumentum: igenyfelmerolapSzb.docx


MEGHÍVÓ
2022. augusztus 25.
A képekre kattintva a meghívók nagyobban is letölthetők!

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022
2022. július 20.

Felhívás - Népszámlálás 2022.*pdf

Jelentkezesi lap számlálóbiztosi feladatra - Népszámlálás 2022.*pdf
Jelentkezesi lap számlálóbiztosi feladatra - Népszámlálás 2022.*word

Adatvédelmi tájékoztató - Népszámlálás 2022.*pdf


MEGHÍVÓ /*pdf
2022. június 30.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, mint megválasztott polgármester, Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését 2022. július 05. napján (kedden) 14:00 órára Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Faluházának épületébe összehívom, s az alakuló ülésre tisztelettel meghívom.
Az alakuló ülés napirendje:
1./ Tájékoztatás a 2022. június 26. napján megtartott időközi választás eredményéről
Előterjesztő: Rontó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Az eskü szövegét előmondja: Rontó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
3./ A polgármester eskütétele
Az eskü szövegét előmondja: Rontó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
4./ Alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: polgármester
5./ Alpolgármester eskütétele
Az eskü szövegét előmondja: Vizi Károlyné Horváth Mónika Zsuzsanna polgármester
6./ Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: polgármester
7./ Döntések a polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület bizottságának megalakításával, a bizottsági tagok, elnökök, egyéb tisztségviselők megválasztásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
- Egyebek
Szentistvánbaksa, 2022. június 30.

Vizi Károlyné Horváth Mónika Zsuzsanna sk.
megválasztott polgármester


HVB HATÁROZAT IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
2022. június 26.

27/2022.(VI.26.)HVB határozat és jegyzőkönyv polgármester választás eredménye 2022.06.26.*pdf

28/2022.(VI.26) HVB határozat és jegyzőkönyv képviselők választásának eredménye 2022.06.26.*pdf


TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSRŐL!
2022. június 01.
A képekre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!

HVI VEZETŐ HATÁROZAT
2022. április 21.

A 2022. június 26-ra kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az egyéni listás képviselő és a polgármester jelöltállításához szükséges ajánlások megállapítása További részletek letölthetők *pdf


HVB HATÁROZAT IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
2022. április 13.

1/2022.(IV.11.) számú határozat
Települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásának kitűzése
Határozat letölthető *pdf


MEGHÍVÓ - St. Martin Koncert
2022. április 12.

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2022. március 28.

Tájékoztatás Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjairól és elérhetőségéről /Letölthető *pdf


HATÁROZAT
2022. március 28.

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2022. március 28 és 2022. április 17. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint.

További részletek letölthetők *pdf


Archívum: 2022|2021|2020|2019|1 | 2 |

© 2010-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési nyilatkozat - Szentistvánbaksa Község Önkormányzata