Főoldal - Hírek

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2024. április 4.

Tájékoztatom Szentistvánbaksa község választópolgárait, hogy Magyarország köztársasági elnöke 2024. június 9. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. További részletek


NFK-HATÁROZAT
2024. május 08.


NFK határozat - hivatalból indított eljárásban erdőterv meghatározása
2024.04.30.-2024.05.30
. *pdf

HIRDETMÉNY
2024. március 26.


HATÁROZAT

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2024. április 1. és 2024. április 22. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
Ebzárlat: További részletek letölthetők*pdf


MEGHÍVÓ
2023. november 09.


Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Polgármesterétől
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.

Szám: SZB/ 15-13/2023.

M E G H Í V Ó

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben
2023. november 21. napján (kedd) 15:00 órára

a Faluház épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:
1./ KÖZMEGHALLGATÁS

Szentistvánbaksa, 2023. november 08.

Vizi Károlyné sk.
polgármester


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2023. október 3.

2024 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírása

A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
B TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»

HIRDETMÉNY
2023 szeptember 28.

HATÁROZAT

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2023. október 2. és 2023. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
Ebzárlat:
- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

További részletek letölthetők *pdf


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2023. szeptember 8.

Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
tesz közzé
mezőgazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából

Kiíró megnevezése: Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
Kiíró székhelye: 3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.
Pályázat célja: Szentistvánbaksa Község Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági gépek/eszközök értékesítése
Pályázat jellege: nyilvános
Pályázat tárgya:

Kódszám
 Megnevezés
Tulajdonos
001 MTZ 952 traktor Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
002 Pótkocsi Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
003 Függesztett Bomet kombinátor Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
004 SPC vetőgép Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
005 Szántóföldi permetező Szentistvánbaksa Község Önkormányzata
006 Vonólap Szentistvánbaksa Község Önkormányzata

Pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 29. (péntek) 12:00 óráig

A pályázat letölthető»


HIRDETMÉNY
2023 augusztus 23.

Tárgy: Községi zárlat elrendelése
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 338/2016. (XII.2) Kormányrendelet 13.§ g) és a 14. § (5) bekezdése és 18.§ (3) bekezdésében biztosított elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömbe eljárva meghoztam az alábbi

határozatot:

A mézelő méhek nyúlós költésrothadása megállapítása miatt, Szikszó, Aszaló, Szentistvánbaksa községek közigazgatási területére azonnali hatállyal
községi zárlatot rendelek el.

További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2023.március 24.

Legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZAT

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2023. április 3. és 2023. április 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők
szerint:

További részletek letölthetők *pdf


Pályázati Felhívás
2023. február 20.

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szikszói Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 22.

Letölthető anyagok: Pályázati felhívás


HIP TÁJÉKOZTATÓ
2023. február 15.

Helyi iparűzési adó
TÁJÉKOZTATÓ
KISVÁLLALKOZÁSOK EGYSZERŰSÍTETT ADÓZÁSÁRÓL

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (a továbbiakban:
Módtv.) 2023. évtől jelentősen módosította a helyi adózásról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.), ezzel a módosítással jelentős mértékben egyszerűsödött a helyi iparűzési adó a kisvállalkozások számára.

További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2023. február 02.

TÁJÉKOZTATÁS
a körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről
További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2023. január 18.

Tájékoztató helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető

További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2022. december 02.

Tájékoztató igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi nkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2022. (XI 23.) számú határozatával

a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál
2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 nap)
igazgatási szünetet rendelt el.

A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt csak a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását biztosítja, az ügyfélfogadás szünetel.
Az anyakönyvi ügyekben kizárólag a születés és a haláleset anyakönyvezése történik, telefonon előre egyeztetetett időpontban.
Telefonos elérhetőség munkanapokon 8.00 órától-12.00 óráig: 06 70 489 4517
Szíves megértésüket előre is köszönjük!
Szikszó, 2022. november 30.

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző


TÁJÉKOZTATÁS
2022. november 25.

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.
A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.
2022. november 20. napján befejeződik a népszámlálás összeírási munkáinak azon szakasza, amikor a számlálóbiztosok keresik fel a lakosságot az adatfelvétel érdekében.
A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.
Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa települések esetén a pótösszeírás helyszíne:

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pótösszeírás időszaka:

2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.

A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől- csütörtökig: 8-12 óráig és 13-15 óráig
pénteken 9-12 óráig
szombaton és vasárnap 10-12 óráig
Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!
A számlálóbiztos: dr. Juhász Lilla, elérhetősége: +36 70/424-8267

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény alapján a népszámlálás minden magyar állampolgár számára kötelező.
Abban az esetben, ha a számlálóbiztos megtagadó választ kap, és a kérdőív kitöltése sikertelenül zárul le, a megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indíthat a megtagadó ellen, és közigazgatási bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. A kiróható bírság nagysága személyenként 200.000,- Ft is lehet.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző


Archívum: 2022|2021|2020|2019|1 | 2 |

 

© 2010-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési nyilatkozat - Szentistvánbaksa Község Önkormányzata