Főoldal - Hírek

TÁJÉKOZTATÁS
2022. december 02.

Tájékoztató igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges jogállású szerveknél és a helyi nkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2022. (XI 23.) számú határozatával

a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál
2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 nap)
igazgatási szünetet rendelt el.

A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt csak a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását biztosítja, az ügyfélfogadás szünetel.
Az anyakönyvi ügyekben kizárólag a születés és a haláleset anyakönyvezése történik, telefonon előre egyeztetetett időpontban.
Telefonos elérhetőség munkanapokon 8.00 órától-12.00 óráig: 06 70 489 4517
Szíves megértésüket előre is köszönjük!
Szikszó, 2022. november 30.

Battáné dr. Tóth Zita
jegyzőTÁJÉKOZTATÁS
2022. november 25.

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon 2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.
A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.
2022. november 20. napján befejeződik a népszámlálás összeírási munkáinak azon szakasza, amikor a számlálóbiztosok keresik fel a lakosságot az adatfelvétel érdekében.
A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.
Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa települések esetén a pótösszeírás helyszíne:

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pótösszeírás időszaka:

2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.

A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől- csütörtökig: 8-12 óráig és 13-15 óráig
pénteken 9-12 óráig
szombaton és vasárnap 10-12 óráig
Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!
A számlálóbiztos: dr. Juhász Lilla, elérhetősége: +36 70/424-8267

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény alapján a népszámlálás minden magyar állampolgár számára kötelező.
Abban az esetben, ha a számlálóbiztos megtagadó választ kap, és a kérdőív kitöltése sikertelenül zárul le, a megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárást indíthat a megtagadó ellen, és közigazgatási bírsággal is sújthatja az adatszolgáltatás megtagadása miatt. A kiróható bírság nagysága személyenként 200.000,- Ft is lehet.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző


MEGHÍVÓ
2022. november 20.

Meghívó Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére
/Letölthető további részletek *pdf


MEGHÍVÓ
2022.november 08.


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2022. október 05.

2023 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírása

A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
B TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»


HIRDETMÉNY
2022.szeptember 29.

HATÁROZAT

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa teleplések közigazgatási területére 2022. október 3. és 2022. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint...

További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2022. augusztus 25.

TÁJÉKOZTATÓ BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL
Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek, ugyanakkor - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
A valós segítséget jelentő megoldás előkészítéséhez szükséges a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése, melynek végrehajtásával az önkormányzatok kerültek megbízásra.
A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a lakosság az előzetes felmérésben jelezze barnakőszén igényét.

Csak a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok jelezhetik igényüket, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan várhatóan felhasználni szükséges barnakőszén mennyiséget (mázsában kifejezve).

További részletek letölthetők...

Letölthető dokumentum: igenyfelmerolapSzb.docx


MEGHÍVÓ
2022.augusztus 25.


A képekre kattintva a meghívók nagyobban is letölthetők!

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022
2022. július 20.


Felhívás - Népszámlálás 2022.*pdf

Jelentkezesi lap számlálóbiztosi feladatra - Népszámlálás 2022.*pdf
Jelentkezesi lap számlálóbiztosi feladatra - Népszámlálás 2022.*word

Adatvédelmi tájékoztató - Népszámlálás 2022.*pdf


MEGHÍVÓ /*pdf
2022. június 30.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, mint megválasztott polgármester, Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését 2022. július 05. napján (kedden) 14:00 órára Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Faluházának épületébe összehívom, s az alakuló ülésre tisztelettel meghívom.
Az alakuló ülés napirendje:
1./ Tájékoztatás a 2022. június 26. napján megtartott időközi választás eredményéről
Előterjesztő: Rontó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Az eskü szövegét előmondja: Rontó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
3./ A polgármester eskütétele
Az eskü szövegét előmondja: Rontó Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke
4./ Alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: polgármester
5./ Alpolgármester eskütétele
Az eskü szövegét előmondja: Vizi Károlyné Horváth Mónika Zsuzsanna polgármester
6./ Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: polgármester
7./ Döntések a polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület bizottságának megalakításával, a bizottsági tagok, elnökök, egyéb tisztségviselők megválasztásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
- Egyebek
Szentistvánbaksa, 2022. június 30.

Vizi Károlyné Horváth Mónika Zsuzsanna sk.
megválasztott polgármester


HVB HATÁROZAT IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
2022. június 26.

27/2022.(VI.26.)HVB határozat és jegyzőkönyv polgármester választás eredménye 2022.06.26.*pdf

28/2022.(VI.26) HVB határozat és jegyzőkönyv képviselők választásának eredménye 2022.06.26.*pdf


TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJFIZETÉSRŐL!
2022. június 01.

A képekre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!

HVI VEZETŐ HATÁROZAT
2022. április 21.


A 2022. június 26-ra kitűzött önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az egyéni listás képviselő és a polgármester jelöltállításához szükséges ajánlások megállapítása További részletek letölthetők *pdf


HVB HATÁROZAT IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
2022. április 13.

1/2022.(IV.11.) számú határozat
Települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásának kitűzése
Határozat letölthető *pdf


MEGHÍVÓ - St. Martin Koncert
2022. április 12.


VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
2022. március 28.

Tájékoztatás Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjairól és elérhetőségéről /Letölthető *pdf


HATÁROZAT
2022. március 28.

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2022. március 28 és 2022. április 17. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint.

További részletek letölthetők *pdfHATÁROZAT
2021.október 06.

LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT *pdf


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
2021. október 05.

2022 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kiírása
A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
B TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»


HIRDETMÉNY
2021.szeptember 22.

Községi zárlat elrendelése *pdf


6. SZENTISTVÁNBAKSAI CÉKLAFESZTIVÁL
2021. szeptember 6.


Képgaléria, Fotó: Mezővári Attila

Csodálatos őszi napfényes időben rendezte meg Szentistvánbaksa Község Önkormányzata 2021. szeptember 4-én a község játszóterén a VI. SZENTISTVÁNBAKSAI CÉKLAFESZTIVÁLT. A rendezvény helyszínén a gyermekek a helyi játékok mellett arcfestést, gyermekjáték és vattacukros árusítók kínálatát vehették igénybe, míg a felnőttek nagyon színvonalas kulturális műsort hallgatva szórakoztak. A Céklafesztivált a színpadon Rontó István polgármester nyitotta meg, a község megjelent lakóit és a meghívott vendégeket is köszöntötte, majd Szilágyiné Ádám Alexandra műsorvezető ismertette a kulturális programokat. A köszöntő után az Önkormányzat ünnepi ebéddel látta vendégül a lakosságot és a meghívottakat. Ebédre sajttal, sonkával töltött rántott csirkemellet, sült tarját adtak, petrezselymes burgonyával és az alkalomhoz illő céklasalátával. Az ebédhez igény szerint italokat is kínáltak.
A kulturális programokat a miskolci CSENDER ZENEKAR nyitotta meg, majd a KISKINIZSI TÁNCCSOPORT szórakoztatta a vendégeket. Igazi meglepetéssel szolgált a SZENTISTVÁNBAKSAI SZIVÁRVÁNY NŐI KÓRUS, akik a hagyományoktól eltérően most ismert táncdalokat adtak elő. Sok vendéget elbűvölt az ONGAI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCCSOPORT bemutatója is.
A rendezvényen megjelenteket dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is köszöntötte,aki a sátorban személyesen is elbeszélgetett a vendégekkel.
Rontó István polgármester egy-egy emléklap átadásával megköszönte a cékla étel kóstolókat és a vendégváró bábúkat készítőknek a lelkiismeretes munkájukat.
Cékla ételeket készítették:
• Tamás Barnáné
• Nagy Gáborné
• Rontó Istvánné
• Vitelki Kálmánné
• Bosch Éva
Bábúkat készítették:
• Tószegi Istvánné
• Rontó Istvánné
• Hornyák Borbála
• Kádas Lászlóné
• Nagy Gáborné és Tamás Barnáné
• Sami Istvánné
• Illési Istvánné
• Vizi Károlyné Horváth Mónika Zsuzsanna
A legtöbb szavazatot kapott bábú és ezzel a vándorserleg nyertese: Tószegi Istvánné. A nyertes a vándorkupát a következő évi fesztiválig őrizheti, és akkor majd az újabb verseny első helyezettjének adja át a kupát.
A díjátadás után a szórakoztató műsor az ismert CAIRO EGYÜTTES koncertjével folytatódott, melyet a FELSŐZSOLCAI ZSOLCA NÉPTÁNCEGYÜTTES bemutatója követett. Szenzációs sikert aratott a debreceni VIS MAIOR koncert, akik szólóénekesének csodálatos hangja, bámulatos előadásmódja, a sok-sok ismert rockos dallamok, retro slágerek nagy sikert arattak.
A nagysikerű koncert után JANCSÓ DÓRA és VARGA ANDREA pördült a színpadra. A két művésznő fergeteges hangulatú műsorral készült, csodálatos hangjukkal, kedves, közvetlen előadásmódjukkal, vidám táncukkal elbűvölték a közönséget a céklafesztivál záró koncertjeként. A fergeteges Céklafesztivál a FIREFLY Tűzzsonglőrök bemutatójával zárult.

Köszönet a rendezvény szervezésében és lebonyolításában közreműködőknek, az önkormányzat dolgozóinak, a sütés-főzésben segítőknek, és a támogatóknak.
A PROGRAMOT TÁMOGATTA A MAGYAR ÁLLAM, ÉS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP


MEGHÍVÓ 6. SZENTISTVÁNBAKSAI CÉKLAFESZTIVÁLRA
2021. augusztus 30.

MEGHÍVÓ
2021. július 08.

1.sz. melléklet

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Polgármesterétől
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.

Szám: SZB/ 427-4/2021.

M E G H Í V Ó

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben
2021.július 14. napján (szerda) 15:30 órára
a Faluház épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ KÖZMEGHALLGATÁS

Szentistvánbaksa, 2021. július 8.

Rontó István sk.
polgármester


Álláspályázat/Letölthető*pdf
2021. február 10.

Hernádkércs Község, Nagykinizs Község és Szentistvánbaksa Község Önkormányzata közösen pályázatot hirdet közművelődési referens munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi u. 111.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A 3 település közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, szakmai háttér biztosítása a helyi rekrációs, szabadidős programkínálat kialakításához.
• A községek közművelődési igényeinek felmérése, értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása.
• Önkormányzati rendezvények szervezése.
• A rendezvényekkel kapcsolatos reklámozási anyagok elkészítése és elkészíttetése
• Közösségi Színtér és a könyvtár működtetése.
• Adatszolgáltatások, adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelő bérezés.
A munkáltatói jogok gyakorlója: Hernádkércs Község Önkormányzatának polgármestere.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú szakirányú képesítés
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
• 3 hónap próbaidő kikötésének vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Jó kommunikációs képesség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Kiváló együttműködő készség
• Önállóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma István Hernádkércs község polgármestere nyújt, a 20/669-3374-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Hernádkércs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési referens.
Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a három település polgármestere dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.


Tájékoztatás
2021. január 27.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezmény érvényesítéséről.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján ad tájékoztatást arról, hogy 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.
A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg.

Szikszó, 2021. január 27.

Battáné dr. Tóth Zita
jegyző


Tájékoztatás adóváltozásokról
2021. január 07.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásokról További részletek *jpg
Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátásának 2021. január 1. napjától hatályos változásairól. További részletek *jpgArchívum: | 1 | 2 |

 © 2010-2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési nyilatkozat - Szentistvánbaksa Község Önkormányzata